Iva Rinčić

Vijećnica u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji

U politici sam:

Iva Rinčić

Iva Rinčić

Vijećnica u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji

U politici sam:

Tko sam

Aktualno

Uključite se

Ako imate pitanja o mom radu i programu ili, pak, prijedlog ili savjet,
slobodno mi se javite - zajedno možemo učiniti više za naš Grad i Županiju.

Molo longo