Iva Rinčić

Nezavisna vijećnica u Skupštini Primorsko-goranske županije

Iva Rinčić za županicu

O našoj Županiji

Iva Rinčić

Primorsko-goranska županija u proteklom desetljeću bilježi negativne gospodarske trendove. Takvi  trendovi našu županiju, po indeksu razvijenosti, svrstavaju u zadnju četvrtinu Europske unije.

Prema dinamici razvoja, na samo smo začelje primorskih županija Hrvatske. Prosječnost, a prema nekim kriterijima i ispodprosječnost, u raskoraku je s velikim prirodnim resursima: more, šume, voda, klima. Jednako tako i ljudskim, gospodarskim, znanstvenim…

Sve resurse nužno je aktivirati kako bi se PGŽ u što kraćem roku uključila u zelenu tranziciju kao novu razvojnu paradigmu. To se može postići inzistiranjem na suradnji Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave u svrhu veće učinkovitosti planiranja i provedbe projekata, lakšeg pristupa financiranju, te snažnije pregovaračke pozicije prema nacionalnoj razini.

Jedino stvaranjem okruženja u kojem će poduzeća i građani moći neometano stvarati novu vrijednost, moći će se dugoročno povećavati prihodi županije i lokalne samouprave. Time i standardi pružanja javnih usluga u njihovoj nadležnosti.

Primorsko-goranska županija danas

Jadran:

Prema rastu BDP-a PGŽ je

0 .
od 7 Jadranskih županija

Hrvatska:

Prema rastu BDP-a PGŽ je

0 .
od 21 hrvatske županije

Europska unija:

Prema rastu BDP-a PGŽ je

0 .
od 1.348 europskih regija

Hrvatska:

Prema gubitku stanovništva PGŽ je

0 .
od 21 hrvatske županije

Novosti

Važno je pronaći ravnotežu

Javnog i privatnog

Kao sto su govorili stari Dubrovčani, vjerujem da pri vršenju javne funkcije treba zaboraviti na vlastito da bi se brinulo o općem.

Razvoja i održivosti

Jedan je najvećih izazova moderne politike jest pronaći optimalnu ravnotežu razvoja i njegovih potencijalnio negativnih aspekata, posebno onih ekoloških.

Kreativnosti i odgovornosti

Danas od svih tražimo kreativnost, ali pri tome ne smijemo zaboraviti da svaka sloboda podrazumijeva i odgovornost, što posebno vrijedi u politici.

4 pravca za promjene

POvezati

Povezanost županije najvažniji je element kohezije i otpornosti naše zajednice. POVEZIVANJE županije potrebno je na više razina: s građanima, s gradovima i općinama, prometno, mrežom znanja...

POkrenuti

Život nagrađuje hrabre i poduzetne. PODUZETNIŠTVO treba poticati i razvijati: institucionalno, društveno, gospodarski... Poseban naglasak treba staviti na plavo-zelene sektore.

POzeleniti

Održivost i kvaliteta života ovisi o svima nama i u svakom periodu života. Održivost kao temelj razvoja važna je zbog dobrobiti građana i posjetitelja, te doprinosa globalnoj borbi protiv klimatskih promjena.

POmladiti

POMLADITI znači omogućiti kvalitetniji, zdraviji i aktivniji život građana u svakoj dobi. Poseban naglasak je na najmlađe i najstarije. Jedanko je važno obrazovanje svih dobnih skupina i promoviranje aktivnog života.

Upoznajte kandidatkinju

Odrastanje na Sušaku

Iva Rinčić rođena je i odrasla u Rijeci. Njeno su odrastanje i velik dio školovanje vezani uz Sušak – na Bulevardu ide u vrtić i prva četiri razreda škole Franjo Paravić Bobi, potom na Vojaku Osnovnu školu Vladimir Gortan. To je vrijeme baletne škole u Pionirskom kazalištu, naprednih fizičara i povjesničara, te vođenja školskih radio-emisija. Posebna je ponosna na učeničko timsko prvo mjesto u tadašnjoj Jugoslaviji u pružanju prve pomoći davne 1989. Posljednja je generacija omladinaca i prva generacija obnovljene Sušačke gimnazije.

Privrženost rodnom gradu

Na Sveučilištu u Zagrebu završava studij sociologije i hrvatske kulture. Privrženost rodnom gradu nadjačala je ostanak u glavnom gradu, te je prva radna iskustva stekla upravo na terenu PGŽ-a kao koordinatorica promatrača u nevladinoj organizaciji GONG na izborima 2001. Par godina kasnije, bila je promatračica na burnim izborima tzv. Narančaste revolucije u Ukrajini.

Početci akademske karijere

Svoju akademsku karijeru započinje 2001. godine, zapošljavajući se kao znanstvena novakinja – asistentica na Medicinskom fakultetu. U nastavi pokriva teme interdisciplinarnosti zdravlja i medicine, dok je znanstveno djelovanje usmjerila bioetici u europskom kontekstu, te pitanjima okoliša i prostora. Ukupno je kao (ko)autorica objavila 5 knjiga. 

Radno iskustvo

01

Sadašnje: Izvanredna profesorica

Medicinski fakultet (Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini) i Fakultet zdravstvenih studija (Katedra za javno zdravstvo)

Prethodno: Ured GONG-a

U nestranačkoj udruzi građana GONG Primorsko-goranske županije bila je 2001. godine.

02

Upravljačko iskustvo

01

Zaklada sveučilišta u Rijeci

Posljednjih osam godina vodi Zakladu Sveučilišta u Rijeci, pokrećući ili realizirajući u timu brojne projekte (Nevidljive sile - žene koje su oblikovale naš grad, studentsko natjecanje Realizator, Memori igra riječkim motivima, Monografija 15 godina Zaklade, konferencija Urbana bioetika, nagrada za transfer znanja itd.), te sudjelujući u europskim projektima na temu ravnopravnosti u znanosti, te odgovornog istraživanja i inovacija.

Obrazovanje

01

Studij i akademija

Hrvatski studiji, studij sociologije i hrvatske kulture, 1994.-2000. Akademija poslovnih vještina, 2019.-2020.

Znanstvena i nastavna napredovanja

01

Stečene Titule

Magistrica znanosti, 2005.
Doktorica znanosti, 2010.
Docentica, 2012.
Izvanredna profesorica, 2017.

Gostujuća predavačica

Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište Josipa Jurja Dobrile u Puli, studij Sestrinstvo, studij Povijesti

02

Stipendije i studijski boravci

01

Zemlje

NORVEŠKA: Stipendija Research Council of Norway, 2005.
ŠVEDSKA: ERASMUS staff training mobility, 2009.
HRVATSKA: Ethics Teacher Training Course, Inter-University Center, 2010.
NJEMAČKA: Studijski boravak u okviru projekta Fritz Jahr i europski korijeni bioetike, 2011.
AUSTRIJA: Stipendija 15th European Health Forum Gastein – Young Forum, Crisis and Opportunity – Health in the Age of Austerity, 2012.
ITALIJA: ERASMUS staff training mobility, 2012.
AUSTRIJA: Stipendija 16th European Health Forum Gastein – Young Forum, Resilient and Innovative Health Systems for Europe, 2013.
SAD: Stipendija Urban leaders fellowship, 2019. (odgođena do završetka COVID pandemije)

Iva Rinčić za županicu

Iako će mnogi reći da sam blaga i samozatajna, ne odustajem lako od ideala, ideja i ljudi, te društva u čiju važnost nikada ne dvojim. Vjerujem u suradnju, bez obzira na podjele, te promjenu, bez obzira na otpore.
Iva Rinčić
Kandidatkinja za županicu