Iva Rinčić logo

Čistoća je ogledalo lošeg upravljanja gradom

Na Gradskom vijeću nije prošlo izvješće o radu KD Čistoća. Gradonačelnik griješi negirajući stanje Čistoće, ali puno je opasnije to da ne provodi odluke Vijeća.

Podijelite ovu objavu:

Čistoća je ogledalo lošeg upravljanja gradom - Iva Rinčić

Na Gradskom vijeću, kako to i inače često biva, dva izvješća gradske nomenklature nisu prošla. Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine i Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2023. godinu, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

Čistoća kao simbol lošeg

Čistoća je nažalost postala ogledala načina na koji se upravlja ovim gradom, prije svega ozbiljna rastuća ugroza sigurnosti (sjetimo se reciklažnog dvorišta Pehlin). Svjedočimo i da je požar na vozilu Čistoće izazvao veliku materijalnu štetu. Problematična je i dinamika uvođenja sustava odvojenog prikupljanja otpada, upravljački mehanizmi (v.d. koji traje mjesecima).

Ne zaboravimo ni potencijalno protuzakonite radnje vezane uz EU fondove (privođenje bivše direktorice), upitne radne procese i kvalifikacije (neispunjavanja uvjeta za upravljanja sortirnicom koju komotno možemo nazvati FANTONSKOM), problem odnosa i poslovanja s Eko plusom

Konačno, prije nekoliko je mjeseci eskalirao je i problem uvjeta rada i obustave rada, kada smo svjedočili potpuno narušenim međuljudskim odnosima, uz navode prijetnji, uskraćivanja slobodnog kretanja, pritisaka….

Bila je ovo prilika da podsjetimo na Zaključak kojeg smo kao klub uputili Gradskom vijeću 26. listopada 2023. te koji je prihvaćen većinom glasova.

Ništa se ne poduzima

Zaključak o unutarnjoj reviziji rada v.d. direktora, osnivanju tijela za istragu ponašanja v.d. direktora KD Čistoća d.o.o uslijed obustave rada, hitnoj izradi detaljne analize prihoda i rashoda društva, te dostavu analize na temelju koje je najavljeno povećanja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za građane.

Od tada do danas poduzeto nije NIŠTA!

A dok se ne promijeni način upravljanja Čistoćom, svako izvješće o KD Čistoći bit će i ostati problematično. Barem za one vijećnike koji promišljaju i djeluju na temelju argumenta.

Gradonačelnik upravljački griješi negirajući stanje Čistoće, ali puno je opasnije to što ne poštuje i ne provodi demokratske odluke Gradskog vijeća.

Gradonačelnik u hladu

Vezano uz Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama istaknuli smo problem nedostatka cjelovitih podataka (nedostajala je cijela 2022. godina!), ali i neprovedbe velikog broja planiranih mjera.

Takvim se pristupom stječe dojam da izvješće nema svrhu pomoći upravi u definiranju gdje smo i što postigli, kojim pravcem idemo, što možemo poduzeti, nego ispuniti još jednu formalnost. Naime, izvješće je, osim pitanja stanja ozona, otvorilo pitanja javnog gradskog prijevoza, biciklističkih staza, sječe stabala, bujičnih voda…

Sve to čini ili bi barem trebalo činiti stvarnu, a ne samo deklarativnu prilagodbu grada koji pro aktivno promišlja o prilagodbi klimatskim promjenama.

Držite se hlada – poručio je jednom naš gradonačelnik građanima Rijeke. Stanje stabala u Rijeci takvo je da se sve teže držati hlada, ali jedini kojem to stvarno uspijeva jest MF…