Iva Rinčić logo

Galeb – Priča o obnovi u dva čina

Na 17. sjednici Vijeća pitala sam što je s brodom Galeb. Doznajem da je cijena obnove u godinu dana dužih radova narasla za 5 milijuna eura.

Podijelite ovu objavu:

Galeb - Priča o obnovi u dva čina

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke postavila sam nekoliko pitanja vezanih uz sudbinu motornog broda Galeb, a povodom napisa u medijima da njegova obnova neće biti skoro završena. Iz odgovora koji na memorandumu gradonačelnika Marka Filipovića potpisuje njegova zamjenica Sandra Krpan, zaključujem da ćemo će za minimalno godinu dana dužih radova (pod uvjetom da se sadašnji planovi realiziraju), cijena obnove ponovno rasti, ovog puta za dodatnih 5 milijuna eura.

Prvi čin – Kako je počela obnova?

Grad Rijeka potpisao je ugovor s tvrtkom Dalmont krajem 2019. godine, nakon čega je i brod Galeb otegljen u brodogradilište Kraljevicu na obnovu dugu 14 mjeseci.

Ukupna procjena vrijednosti radova iznosila je 58.572.773,64 kuna (PDV uključen, današnjih cca 7.780.000,00 eura), a planirani završetak svih radova bila je 2022. godine.

Po završetku rekonstrukcije i opremanja Galeb će biti u funkciji kulture. Uz stalni muzejski postav, na brodu će biti i prostori za izložbe, kino te razne kreativne radionice. Manji dio Galeba bit će stavljen u komercijalnu funkciju, pa će tako na brodu biti smješteni hostel, restoran/bar i suvenirnica.

Međutim, obnova Galeba nikako da se primakne svom završetku…

Galeb - Priča o obnovi u dva čina 2
Galeb se još uvijek obnavlja…

Drugi čin – Kako ide obnova?

Dakle, iz odgovora gradonačelnika na moje pitanje, saznajemo da se značajno odstupilo i od rokova, ali i troškova.

Planirani rok dovršetka radova rekonstrukcije broda, uređenja interijera i muzejskog postava, kao i uređenja komercijalnih prostora, odnosno dostupnost broda posjetiteljima jest prosinac 2023. godine.

Radovi na obnovi i prenamjeni broda Galeb u brod muzej odvijaju se u dvije grupe:

  • Grupa I – radovi rekonstrukcije i remonta broda, iznosit će oko 11.000.000,00 eura s PDV-om,
  • Grupa II – restauratorski radovi na uređenju interijera, izvode ih zajednica ponuditelja Primat- rd d.o.o. i Černelić d.o.o., a procjena radova je 900.000,00 eura s PDV-om.

Nakon dovršetka radova Grupe I i II, slijede radovi uređenja muzejskog postava temeljem projekta izrađenog od strane dizajnerice Nikoline Jelavić Mitrović.

U tijeku je priprema dokumentacije za objavu javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača. Procijenjeni iznos radova na uređenju postava muzeja jest 800.000,00 eura s PDV-om.