Iva Rinčić logo

Grad upravlja s 1.495 stanova: Doznajte detalje o gradskoj imovini

Upravljanje je jedna od najvećih boljki našeg gradonačelnika i gradske uprave. Stoga podatak da Grad upravlja s 1.495 stanova traži nadzor.

Podijelite ovu objavu:

Grad upravlja s 1.495 stanova Doznajte detalje o gradskoj imovini - Iva Rinčić

Grad Rijeka upravlja s 1.495 stanova, ukupne površine 81.774,98 četvornih metara. Od toga se koristi 1.360 stanova, a praznih je trenutačno 135.

Podaci su to dostavljeni mi u sklopu gradonačelnikovog odgovora na moja pitanja koliko Grad ima stanova i koja je njihova površina (jednosobni, dvosobni…), koliko se stanova trenutno koristi, a koliko je praznih te, ako postoje prazni stanovi, zašto se ne koriste.

135 praznih stanova

Dakle, gradonačelnik kaže da je praznih stanova 135 pa mi dalje navodi i razloge zbog kojih su ti stanovi prazni:

U slučaju trinaest stanova u tijeku su postupci sklapanja ugovora o najmu stanova ili postupci ažuriranja baze podataka korisnika, odnosno aktivacija stanova, što znači da su dodijeljeni u najam.
Deset stanova u postupku je dodjele u najam, na temelju redoslijeda uvrštenosti na Listi prioriteta za davanje stana u najam.

Sedam stanova predviđeno je za uređenje, radi dodjele u najam, od kojih je jedan stan već u postupku uređenja, na temelju odobrenih sredstava od strane Primorsko-goranske županije koja je objavila javni natječaj.

Dvadeset i devet stanova je u postupku prodaje na temelju javnog natječaja.

Dvadeset i osam stanova u postupku je utvrđivanja činjenica važnih za donošenje odluke o njihovoj daljnjoj namjeni, odnosno dodjeli, prodaji i sl.

Za trideset i tri stana vodi se postupak utvrđivanja vlasništva te činjenica važnih za donošenje odluke o njihovoj daljnjoj namjeni.

Sedam stanova predviđeno je za postupak uklanjanja, odnosno rušenja, među kojima je pet na temelju Detaljnih urbanističkih planova, jedan stan izgrađen je od nekadašnje drvarnice, a jedan je naknadno dograđen od strane korisnika na površini čiji vlasnik u cijelosti nije Grad Rijeka, a koji je uslijed nevremena u studenom 2019. godine uništen.

Osam stanova je ošasna imovina (nekretnine koje su ostale bez vlasnika ili su neupotrebljive, a često su zapuštene ili im nije moguće pronaći vlasnika).

Briga o gradskoj imovini

Gradska imovina naša je vrijednost i smatram da (i) o tim resursima itekako treba voditi brigu. Upravljanje gradskim nekretninama mora biti stručno, profesionalno i odgovorno, a sve pripremne aktivnosti da bi se njima moglo adekvatno raspolagati moraju biti obavljene na vrijeme.

Upravljanje i menadžment inače je jedna od najvećih boljki našeg gradonačelnika i gradske uprave, a gotovo tisuću i pol gradskih stanova potencijalno je velika vrijednost za naš Grad.

Podsjećam i na problematiku podzakupa gradskih poslovnih prostora, na što sam upozorila u članku Gradonačelnik pod lupom, odnosno da me zabrinjava nedostatak mjera protiv pogodovanja. Također, nužni smještaj u Rijeci još je jedna problem na koji upozoravam.

Kao gradska vijećnica u svom radu ukazujem na važnost kontinuiranog nadzora i upravljanja gradskom imovinom kako bi se maksimizirala njezina korist za građane Rijeke, te osiguralo transparentno i odgovorno korištenje resursa.

Sva moja vijećnička pitanja pratite na poveznici.