Iva Rinčić logo

Gradimo inkluzivno društvo – Plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Jedan od ključnih ciljeva Plan rada za ovu godinu nam je upravo jačanje svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici.

Podijelite ovu objavu:

Gradimo inkluzivno društvo - Plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova - Iva Rinčić

Čast mi je što mogu reći da je županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, čija sam članica, već usvojilo Plan rada za 2024. godinu. Svrha mu je jačanje ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije. Gradimo inkluzivno društvo u kojem svaki pojedinac, bez obzira na spol, ima jednake prilike i priznanje.

Moramo ostvariti konkretne promjene i osigurati da svi imaju jednaku mogućnost ostvarivanja svojih ciljeva, bez obzira na spol. Jedan od ključnih ciljeva Plan rada za ovu godinu nam je upravo jačanje svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici.

Stvaranje okoline u kojoj su žene i muškarci partneri

„Misija Povjerenstva je stvaranje okoline u kojoj su žene i muškarci partneri u izgradnji društva temeljenog na pravdi, poštovanju i jednakim prilikama za sve“, istaknula je predsjednica Povjerenstva Jovana Čutul.

Dodala je da smatra da je samo ekonomski neovisna žena slobodna žena te će edukacija, povezivanje i osnaživanje biti centar našeg rada. Najavila je radne sastanke sa stručnim službama i ekspertizom, suradnju s civilnim društvom, tribine i javne kampanje, pokretanje Facebook stranice, obilježavanje važnijih datuma: prvi među njima je Dan žena.

Povjerenstvo planira organizirati niz edukativnih radionica, predavanja i kampanja kako bi informiralo građane o specifičnim izazovima s kojima se suočavaju žene u svakodnevice te kako potaknuti pozitivne promjene u društvenim normama i percepcijama.

Popularizacija pozitivnih primjera rodne ravnopravnosti

Mogu dodati da smo svjesni sve evidentnije ugroženosti ranije stečenih prava u društvu, koja se u konačnici manifestiraju u diskriminatornom ponašanju te rastućoj stopi svih oblika nasilja u društvu. Ne želeći umanjiti važnost spomenutog, smatramo da je jedna od naših zadaća i popularizacija pozitivnih primjera rodne ravnopravnosti, kako u osobnom kontekstu i na poslu, tako i javnom životu.

Prepoznajući i vrednujući i takve primjere cilj nam je i poslati poruku suradnje i zajedništva, bez obzira na naše razlike. Mladima, a posebno mladim ženama, kao i ženama s invaliditetom nedostaju, ne samo sigurnost i pravda, nego im nedostaju i podrška, inspiracija i nada. I tu vidim našu misiju.

Povjerenstvo se također obvezalo poduzeti konkretne korake u prevenciji i suzbijanju diskriminacije i nasilja na temelju spola. Ovoj je inicijativi cilj pružiti podršku, informacije i resurse žrtvama kako bi mogle izgraditi svoju sigurnost i obnoviti svoje živote.

Gradimo inkluzivno društvo – Usredotočene na nasilje nad ženama

Jedna od članica našeg Povjerenstva, Marta Berčić, istaknula jeozbiljan pristup prevenciji nasilja nad ženama u obitelji i društvu te aktivnosti Plana koje će povezati dionike kako bi ojačalo zaštitne mehanizme.

„Posebna pažnja bit će posvećena nasilju nad ženama s invaliditetom te majkama djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom. Povjerenstvo se obvezuje prekinuti tišinu oko skrivenog nasilja, senzibilizirati javnost o potrebi razgovora o ovoj tabu temi te potaknuti zajedničke akcije protiv neravnopravnosti žena u svim sferama života“, kaže Marta.

Kroz zajedničke napore naše Povjerenstvo želi ostvariti veći društveni utjecaj i postići dugotrajne promjene u percepciji ravnopravnosti spolova.

No, ne možemo sve same. Zato pozivamo građanke i građane da podrže naše inicijative i aktivno sudjeluju u stvaranju društva u kojem se svaki pojedinac cijeni, bez obzira na spolnu pripadnost.

Moramo zajednički izgraditi društvo u kojem je jednakost stvarnost, a ne samo cilj.

Naslovna fotografija – pgz.hr.