Iva Rinčić logo

Izrada Strategije i revizija Čistoće političke su pobjede koje vesele

Usvajanje zaključaka na Gradskom vijeću o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeke i reviziji poslovanja Čistoće, plod su višemjesečnog angažmana Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić.

Podijelite ovu objavu:

Izrada Strategije i revizija Čistoće političke su pobjede koje vesele - Iva Rinčić

Gradsko vijeće na zadnjoj je sjednici usvojilo dva prijedloga našeg Kluba! Jedan je Zaključak o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeka 2024.-2030., a drugi Zaključak o unutarnjoj reviziji rada u Čistoći. Izrada Strategije i revizija Čistoće male su političke pobjede koje nas vesele.

Rezultat je to našeg višemjesečnog napora da ukažemo na probleme u riječkoj kulturi, između ostalog:

● konferencija za medije Kultura i Čistoća – riječke kušnje,

● konferencija za medije Rijeka: od prijestolnice kulture do prijestolnica kulturnih afera,

● brojnih sjednice Odbora za kulturu o krizi upravljanja u gradskim ustanovama u kulturi…

Kap koja je prelila čašu bila je sjednica Gradskog vijeća od 28. rujna, tj. točka Javne potrebe u kulturi, koja se bez ikakve strategije, prioriteta, ciljeva i mjerenja učinaka iznova našla pred gradskim vijećnicima.

S obzirom na to da Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2030. navodi „Prijestolnica kulture i nakon 2020.“ te bogato post-EPK iskustvo europskih gradova, Gradskom smo vijeću na 23. sjednici održanoj 26. listopada podastrli Zaključak o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeka 2024.-2030.

Izrada Strategije kulturnog razvoja

Cilj donošenja ovog dokumenta bio je unaprijediti i inovirati kulturne djelatnosti i kulturni život grada kroz korištenje kulturnih potencijala (industrijska baština, arhitektura, različite manifestacije, umjetnička produkcija i umjetničko obrazovanje), ali i potencijala kulturnog turizma kroz novu infrastrukturu.

Ključno je poticati održivost, suradnju, umrežavanje i zajedničke platforme među akterima u kulturi te jačati javnu funkciju kulturnih ustanova kroz razvoj odnosa s građanima i nezavisnom scenom.

Unatoč ne uvijek jednoglasnim stavovima i viđenjima vijećnika, iznimno smo ponosni na činjenicu da je Zaključak usvojen jednoglasno. Svjesni smo činjenice da smo time tek odškrinuli vrata budućnosti riječke kulture, no svako putovanje počinje prvim korakom.

Izrada Strategije i revizija Čistoće političke su pobjede koje vesele - Iva Rinčić
Usvajanje zaključaka izrada Strategije i revizija Čistoće plod su višemjesečnog angažmana Kluba vijećnika

Usvajanje Zaključka o riječkoj Čistoći

Drugi predloženi Zaključak bio je onaj o riječkoj Čistoći, “rak rani” riječkog komunalnog sektora. Puni naziv točke je Zaključak o unutarnjoj reviziji rada v.d. direktora, osnivanju tijela za istragu ponašanja v.d. direktora KD Čistoća d.o.o uslijed obustave rada, hitnoj izradi detaljne analize prihoda i rashoda društva, te dostavu analize temeljem koje je najavljeno povećanja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za građane.

Prvi je razlog je rad v.d. direktora društva, za kojeg smatramo da je svojim radom i neprimjerenom komunikacijom sa sindikatima i ostalim vlasnicima doprinio eskalaciji situacije u KD Čistoća d.o.o., a time i obustavi rada od strane radnika.

Uz navedeno, Čistoća nije uvela funkcionalan i efikasan sustav gospodarenja otpadom, čistoća grada je ozbiljno ugrožena, a održavanje zelenih površina, bilja i stabala neprofesionalno pa smatramo da Vijeće treba hitno poduzeti korake rješavanja takve situacije.

Poslovanje Čistoće treba neovisnu reviziju

Drugi razlog je navodno neprimjereno ponašanje v.d. direktora Jurdane, potvrđeno iz nekoliko izvora. Naime, prema riječima djelatnika KD Čistoća d.o.o., uslijed situacije obustave rada, direktor Jurdana ih je zatvorio i zaključao u ured, podizao glas na njih, te prijetio otkazima. Odgovornost je vlasnika neodgodivo istražiti takve navode, te ako se utvrde, poduzeti odgovarajuće mjere sankcioniranja. U cilju objektivnog utvrđivanja svih okolnosti, tražimo da se izvješća o radu, te izvješće o navodnom neprihvatljivom ponašanju direktora Jurdane dostave vijećnicima Grada Rijeke.

Konačno, uzimajući u obzir najavu poskupljenja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada zbog povećanja plaća radnicima, tražimo hitnu izradu detaljne analize prihoda i rashoda KD Čistoća. Posebno uzimajući u obzir udio plaća u ukupnim troškovima, kao i analizu najavljenog prijedloga povećanja cijene. Tražimo da se obje analize dostave članovima gradskog vijeća Grada Rijeke.

Bez neovisne revizije svih elemenata rada Čistoće (kao i drugih gradskih tvrtki), građani ovog grada neće dobiti kvalitetniju i efikasniju uslugu, nego će i dalje plaćati skupu politiku neučinkovite gradske vlasti.

Zaključak je usvojen većinom glasova.