Iva Rinčić logo

Ministrica kulture unijela je pravni nered u grad i kazalište

Rinčić i Magzan uputile su otvoreno pismo ministrici zbog toga što nije potvrdila odluku Gradskog vijeća o razrješenju intendanta Blaževića.

Podijelite ovu objavu:

Ministrica kulture unijela je pravni nered u grad i kazalište

Poštovana ministrice kulture,

obraćamo Vam se kao nezavisne gradske vijećnice Gradskog vijeća Grada Rijeke povodom Vaše unaprijed najavljene i službeno potvrđene odluke da niste suglasni s odlukom Gradskog vijeća za razrješenjem intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci.

Ova je odluka slučaj, ali ne više slučaj intendanta Marina Blaževića, već puno ozbiljniji – slučaj ugroze lokalne demokracije i uzurpacije ovlasti Gradskog vijeća kao legitimno izabranog predstavničkog tijela građana Rijeke. Kao i Ustav Republike Hrvatske, i Europska povelja o lokalnoj samoupravi jamči građanima pravo na lokalnu samoupravu, odnosno njeno ostvarivanje. Nepotvrđivanje zakonski donesene odluke kolektivnog predstavničkog tijela građana predstavlja evidentno kršenje legitimiteta Gradskog vijeća i temeljnih odredbi Ustava RH, kao i EU povelje koja predstavlja europski standard lokalne samouprave.

Ministrica kulture ugrožava demokraciju

Osim ugroze demokracije, Vaša odluka je problematična i zbog slobodne interpretacije zakonskih odredbi. Naime, Zakon o kazalištu navodi da intendanta nacionalnog kazališta na prijedlog Kazališnog vijeća „imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača (Gradsko vijeće), a potvrđuje ministar kulture.“ Iz ove odredbe je jasno da o intendantu kazališta u Rijeci odlučuje jedino Gradsko vijeće Grada Rijeke, a ne gradonačelnik, kao niti ministrica kulture. Također, odredbu „potvrđuje ministar kulture“ pogrešno tumačite kao Vaše diskrecijsko pravo ili pravo slobodne volje pa onda prema svojim osobnim kriterijima, sklonostima ili trenutnom raspoloženju odlučujete tko će postati ili prestati biti intendant

Iako ste zakonsku normu potvrde ministra namjeravali izbaciti iz novog Zakona o kazalištu, sad ste se ipak predomislili i odlučili ju iskoristiti i (zlo)upotrijebiti. Ovu zakonsku normu tumačite tako da ukidate zakonsko pravo predstavničkog tijela osnivača da donosi odluke o smjeni ili razrješenju intendanta pa se postavlja pitanje pravne logike: ako Gradsko vijeće nije u stanju odlučivati o intendantu, zašto bi moglo odlučivati o ikojem drugom pitanju? Ovakva interpretacije je opasna i potencijalno štetna jer ispada da ministar može derogirati odluku jedinice lokalne samouprave o načinu upravljanja vlastitom imovinom, najskupljom i najvećom institucijom u kulturi čiji je osnivač i kojeg gotovo u cijelosti financira upravo Grad Rijeka.

Zakonita odluka o razrješenju intendanta

U slučaju kazališta u Rijeci, ispunjeni su zakonski uvjeti da se intendant razriješi. Sukladno čl. 35 Zakona o kazalištu temelj za razrješenje intendanta prije kraja mandata je neprihvaćanje programskog odnosno financijskog izvješća. Upravo se to dogodilo na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke u svibnju ove godine. Budući da je intendant prije donošenja odluke o razrješenju dobio i iskoristio mogućnost očitovanja o razlozima razrješenja, ispunjen je i ovaj formalni uvjet za razrješenje intendanta. Zbog toga kao ministrica kulture trebate potvrditi razrješenje koliko god to Vama bilo intimno teško. Zakonitu odluku o razrješenju intendanta koja je donesena u zakonitoj proceduri treba prihvatiti kao obvezujuću činjenicu, a ne kao neobaveznu sugestiju. Osim što nemate pravo svoju vlastitu volju stavljati iznad volje građana Rijeke, nemate pravo niti proizvoljno tumačiti zakonske odredbe, kao i zlorabiti svoj položaj i ovlasti. Sporedno je radi li se tu o nehaju, bahatosti ili tek zabludi o ovlastima.

Zaključno, svojim rješenjem o odbijanju potvrđivanja odluke o razrješenju intendanta unijeli ste pravni nered u naš grad i kazalište. Vašom nespretnošću i pogrešnim odlukama od 1. studenog 2022. godine HNK Ivan pl. Zajc će imati intendanta u obliku razriješenog intendanta i vršitelja dužnosti intendanta. Kako biste zaustavili nastali kaos, nezadovoljstvo i daljnje ugrožavanje rada HNK Rijeka, molimo Vas da poništite odluku o odbijanju suglasnosti te sukladno Zakonu o kazalištu jednostavno potvrdite odluku Gradskog vijeća o razrješenju intendanta. Ako to ne učinite, potvrdit ćete da postoje interesi koji su ispred brige za kulturu i kazalište i koji su važniji od poštivanja odredbi zakona kao i odluke legitimno izabranog predstavničkog tijela građana.