Iva Rinčić logo

Muzej grada Rijeke tone u sve dublju krizu upravljanja

Muzej Grada Rijeke dobio je Statut kojim se osnivača ove ustanove izjednačava s gradonačelnikom. Drugi hrvatski gradovi ulogu osnivača svojih muzeja prepustili su Vijeću.

Podijelite ovu objavu:

Muzej grada Rijeke tone u sve dublju krizu upravljanja - Iva Rinčić

Točka 1. dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke, skinuta je s dnevnog reda današnje sjednice! I tako se saga o riječkom gradskom Muzeju nastavlja, to be continued, pisalo bi da je riječ o nekoj seriji… A Muzej grada Rijeke koji se, kako stoji na njihovim stranicama, “spominje u gradskoj povijesti još 1875. godine, kada je vladar Franjo Josip darovao Riječanima čašu u želji da je čuvaju kao izložak svoga gradskog Muzeja”, što je “bio poticaj da ga osnuju, jer ga u tom trenutku nisu imali“ – i dalje je bez ravnatelja”.

Kriza u režiji gradonačelnika Filipovića

Priča je posebno zanimljiva zbog nekoliko razloga. Krenimo unazad.

Na zadnjem je ponovljenom natječaju sve troje prijavljenih kandidata ispunjavalo formalne uvjete. No, navodno, njihovi programi nisu zadovoljili očekivane kriterije, pa su članovi Upravnog vijeća o svima glasali – suzdržano. A kako Upravno vijeće nema prijedloga, nema ni razloga da vijećnici raspravljaju o točki Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja za Muzej grada Rijeke.

No, svakako ima razloga da raspravljamo o tome što se to događa s izborom ravnatelja Muzeja. Već smo ranije ustvrdile da nas sve to, nažalost, nimalo ne bi trebalo čuditi. Jer, sve se odvija u režiji gradonačelnika Filipovića i njegove produžene ruke, predsjednika Upravnog vijeća Petra Petrinića, ne manje važno i gradskog vijećnika iz redova SDP-a. Jer počelo je upravo tako što je gradonačelnik najprije pripremio teren imenovanjem novog Upravnog vijeća.

Naime, nemojmo zaboraviti ni to da je jedna od kandidatkinja za koju su članovi UV-a u ovom natječaju glasali suzdržano, Sabina Žigo koju su na prvom natječajnom postupku ti isti članovi Upravnog vijeća Muzeja – predložili za ravnateljicu?!

Muzej grada Rijeke – propuštene šanse

No, Gradsko vijeće zbog niza razloga tada odbacilo prijedlog Upravnog vijeća. Nakon neuspješnog natječajnog postupka za v. d. ravnatelja bio je predložen dubrovački psiholog, čija je epizoda trajala tako kratko, da mu ni imena ne pamtimo. Gradsko vijeće je i to odbacilo. Tada na scenu stupa ministrica Obuljen Koržinek, koja tradicionalno dobro surađuje s riječkim gradonačelnikom, toliko dobro da ide čak i protiv odluka riječkog Gradskog vijeća (kao primjerice odluci o smjeni intendanta Blaževića).

Ministrica za v. d. Muzeja imenuje Vinka Ivića, umirovljenog bivšeg ravnatelja Muzeja Grada Zagreba, koji je neposredno prije odlaska u mirovinu, u tom istom muzeju proveo dvije godine na mjestu v. d., uz nekoliko neuspješnih natječaja na ravnatelja bez obzira na to što je zakonom dozvoljeno samo godinu dana.

Kriza upravljanja u riječkom Muzeju traje već duže vrijeme: prije nekoliko mjeseci gradski su vijećnici ustanovili da Muzej godinama nije uskladio svoj Statut sa Zakonom. To bi vjerojatno trajalo i dalje, da nije raspisan natječaj za novog ravnatelja. U međuvremenu, većina u Gradskom vijeću ipak usvaja novi Statut Muzeja Grada Rijeka, koji osnivača Muzeja (Grad Rijeka) izjednačava s osobom gradonačelnika.

Time je propuštena šansa da Rijeka bude uz bok hrvatskih gradova koji su ulogu osnivača svojih gradskih muzeja prepustili gradskom vijeću, a ne gradonačelniku.

Toliko o demokratskim standardima na Korzu 16.

Muzej grada Rijeke tone u sve dublju krizu upravljanja - Iva Rinčić
Muzej Grada Rijeke ulazi u jedno od najsloženijih razdoblja svog rada

Deficit demokracije, izostanak logike

Dodajmo i to da u Statutu postoji niz problematičnih stavki, no ističe se ona o razlozima zbog kojih član Upravnog vijeća može biti razriješen, odnosno opozvan: “ako se ne pridržava uputa i smjernica onoga koje ga je izabralo, odnosno imenovalo”. Imenom i prezimenom, Marka Filipovića.

Tim čudnim slijedom deficita demokracije, izostanka logike, vraćanja usluga političkim kadroviranjem i prije svega nebrigom za riječku kulturu, riječki vijećnici danas neće glasati o izboru ravnatelja/ice Muzeja.

Bez obzira na to što Muzej Grada Rijeke ulazi u jedno od najsloženijih razdoblja svog rada:

  • Završetak Galeba,
  • Premještanje Torpeda,
  • Oživotvorenje Šećerane,
  • Novi natječaj za javne potrebe u kulturi,
  • Vidno narušeni međuljudski odnosi…

Daljnja se destabilizacija vodećeg gradskoj muzeja riječkoj izvršnoj vlasti očigledno čini prihvatljivija nego sustavno rješavanje problema. Zašto? Jednostavno jer mogu.

Pitanje je samo koliko još strpljenja za takvu samovolju u režiji SDP-a imaju građani Rijeke.

Izjavu supotpisuju Iva Rinčić i Maša Magzan

Klub vijećnika Akcija Mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić