Iva Rinčić logo

Komentari

Komentari na aktualnosti u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji
Strategija zelene urbane obnove lijepo zvuči. No, ne moramo čekati strategije da nešto učinimo; Rijeka je antizeleni i antirekreacijski grad.
Ne sumnjam u dobre namjere Rijeka Gatewaya da dizalice nazove po zaslužnim ženama. No, da se baš dio operativne obale nazove trg snažnih žena?
Smatram da je odgovorno spolno ponašanje važno i zbog toga podržavam Grad Rijeku u namjeri da pokrene razradu kurikuluma za Zdravstveni odgoj.
Izvorno Robna kuća RI, odnosno rešetkasta konstrukcija na fasadi imala je svrhu da nosi reklame, ističe u komentaru arhitekt Marko Franković.
Dan antifašističke borbe dobar je povod pitanju - što je nama antifašizam danas i pleše li na rubu nove ideologije isključivosti?
Župan Komadina se ističe kao figura koja koristi političke saveze da bi osigurao podršku svojim prijedlozima, otvarajući pitanja o vlastitoj podršci županijskom SDP-u.