Iva Rinčić logo

Putopisi

Prepustite se putovanjima širom svijeta kroz oči Ive Rinčić.
Rekli su da će bol, ona fizička, trajati tri dana. Trajala je duže. Rekli su da smo prešli 80 km, prešli smo (tek) 65. Rekli su da svatko može završiti ekspediciju, neki su odustali. Rekli su da Velebit ljude promjeni. Bili su u pravu.
Najveći je proboj šah doživio u 20. stoljeću nakon što je 1963. Tigran Petrosjan postao svjetski prvak. U Aremiji kažu da djeca kroz šah unapređuju memoriju, uče kritički i strateški promišljati...