Iva Rinčić logo

Nužni smještaj u Rijeci: Kapaciteti su nedostatni, kvaliteta upitna

Sa 140 stambenih jedinica za 300 osoba i skromnim ulaganjima, možemo utvrditi da nužni smještaj u Rijeci traži poboljšanja.

Podijelite ovu objavu:

Nužni smještaj u Rijeci Kapaciteti su nedostatni, kvaliteta upitna - Iva Rinčić

Nužni smještaj u Rijeci, kao ključna socijalna usluga, predstavlja oslonac za one u najtežim situacijama. Međutim, u Gradu Rijeci, kao i širom svijeta, suočavamo se s nizom izazova u pogledu kapaciteta, pristupa i kvalitete usluga.

Nedavno sam, čak, uputila i vijećničko pitanje gradonačelniku. Pitala sam:

➞ Koliki su kapaciteti nužnog smještaja Grada Rijeke?

➞ Koliko ljudi trenutno boravi u ovom tipu smještaja?

➞ Koja je ulaganja i u kojem iznosu Grad proveo tijekom zadnjih deset godina u unapređenje nužnog smještaja, te postoji li plan ulaganja za narednih pet godina?

Sva moja vijećnička pitanja pogledajte na poveznici.

Problem neprijavljenih stanara

Nažalost, i jedna tragedija ovu problematiku nasilno je ubacila u vrh prioritetnih gradskih tema. Ujedno pred nas stavila je i pitanje provjerava li se redovito tko koristi nužni smještaj i ima li neprijavljenih stanara.

Prvo, kapaciteti nužnog smještaja u Rijeci su nedostatni. Sa samo 140 stambenih jedinica na raspolaganju za oko 300 osoba, potražnja daleko nadmašuje ponudu. To dovodi do dugotrajnog boravka korisnika, često znatno dužeg od privremenog karaktera koji bi trebao biti inherentan ovom tipu smještaja.

Osim toga, analiza korisnika pokazuje da su nužni smještaji uglavnom naseljeni samcima, većinom muškarcima. Ovaj demografski profil sugerira potrebu za diferenciranim pristupom i uslugama koje odgovaraju različitim potrebama korisnika.

Održive i dugoročne promjene

Financijski aspekt također izaziva pitanja. Iako je Grad Rijeka uložio određena sredstva u unapređenje objekata nužnog smještaja, iznos od 702.900,77 eura u proteklih deset godina smatram nedovoljnim. Postoji stalna potreba za održavanjem i poboljšanjem objekata kako bi se osigurali pristojni uvjeti stanovanja za korisnike.

Pored toga, financiranje programa kao što su Organizacija stanovanja u nužnim smještajima treba biti praćeno transparentnošću i učinkovitim upravljanjem sredstvima kako bi se osigurala pravilna primjena i učinkovitost.

Kritično je razmotriti i dugoročne strategije. Provedeni projekt Novi put korak je u pravom smjeru. No, potrebno je osigurati da se ovi projekti provode češće i u skladu s potrebama zajednice, te da donose održive i dugoročne promjene.

Nužni smještaj u Rijeci traži reviziju

U konačnici, nužno je osigurati pristojne uvjete stanovanja za sve građane, posebno za one u socijalnoj potrebi. To zahtijeva sustavnu analizu trenutnog stanja, transparentno upravljanje sredstvima te aktivnu suradnju s relevantnim dionicima kako bi se osigurala održiva i inkluzivna zajednica za sve svoje članove.

Uz to, važno je naglasiti potrebu za kontinuiranom podrškom i integracijom korisnika nužnih smještaja u zajednicu. Psihosocijalna podrška i pristup drugim socijalnim uslugama ključni su za osiguranje trajnog napretka i dobrobiti korisnika.

Sve navedene točke ukazuju na važnost kontinuirane analize, revizije i poboljšanja sustava nužnog smještaja u Gradu Rijeci. Samo kroz sveobuhvatan pristup i suradnju sa svim relevantnim dionicima može se osigurati pravednost, učinkovitost i dostupnost nužnog smještaja za sve građane u potrebi.