Iva Rinčić logo

Odluka o sufinanciranju dadilja je loša – Imamo prijedloge kako je popraviti

Odluka o sufinanciranju dadilja sporna je zbog toga što se odnosi na maksimalno 100 djece. Odluka je upućena u javno savjetovanje pa vas pozivamo da se uključite.

Podijelite ovu objavu:

Odluka o sufinanciranju dadilja je loša - Imamo prijedloge kako je popraviti (1)

Dana 11. ožujka 2024. u postupak Savjetovanja s javnošću gradonačelnik je uputio i Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Podsjetimo, Grad Rijeka uveo je sufinanciranje obrta za čuvanje djece 2022. godine.

No, ovim prijedlogom:

● mijenja se način sufinanciranja,

● uvodi se ograničenja broja sufinanciranog smještaja do 100 djece,

● prestaje se sufinancirati obrte izvan Rijeke,

● mijenjaju se još neke odredbe…

Sufinanciranje maksimalno 100 djece

Dakle, Odluka o sufinanciranju dadilja, koja je upućene u javno savjetovanju, ima glavnu novinu da se uvodi sufinanciranje maksimalno 100 djece, bez obzira na to koliko takve djece ima. Prema našim saznanjima trenutno ih je 120. Nije stoga jasno na temelju kojih kriterija je definirana brojka 100, kako će se slagati lista i hoće li ponovno dio riječke djece biti ispod crte?

Predlažemo da se sufinancira boravak u obrtima za čuvanje za SVU djecu koja nisu ostvarila upis ili u gradske ili privatne vrtiće!

Nova Odluka o sufinanciranju dadilja mijenja i model sufinanciranja, tako da će Grad za svako dijete maksimalno sufinancirati 260 eura, a roditelj će plaćati ostatak.

Predlažemo da, kao i dosad, roditelj plaća istu cijenu, kao i roditelj djece upisane u gradski vrtić, a da Grad subvencionira ostatak.

U staroj Odluci Grad je sufinancirao i smještaj djece u obrtima na teritoriju PGŽ-a Rijeke. No, to se sada ukida i sufinancira se isključivo obrte registrirane na području Grada Rijeke.

➜ Predlažemo da ključni kriterij sufinanciranja bude boravište ili prebivalište djeteta i/li roditelja, a ne sjedište obrta.

Konačno, već je u prethodnoj odluci bilo navedeno da je jedan od kriterija da su oba roditelja zaposlena.

Ne treba trajno negirati pravo da sva djeca, bez obzira na radni status roditelja, trebaju imati pravo upisa u neki od organiziranih oblika predškolskog odgoja, pa tako i obrte za čuvanje te predlažemo izmjenu ovog kriterija.

Građani, uključite se u svajetovanje

Više je razloga za navedene prijedloge. No, prvenstveno činjenica da u gradskim vrtićima i dalje nedostaje mjesta, posebno za djecu jasličkog uzrasta.

Prema zakonu, Grad obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a koje uključuju i skrb o djeci, odnosno odgoj. Na Drugom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Grad je za svoje dvije prijave (obnova vrtića Gardelin i izgradnja Rastočine) dobio iznos sufinanciranja od (tek) 27 posto. Na moje pitanje kako će i kada osigurati ostatak gradonačelnik nema odgovor, što možete vidjeti na poveznici.

Nakon uvođenja Državnog pedagoškog standarda 2008. godine, Grad nije bio dužan osigurati nove kriterije u postojećim vrtićima. Jedna od posljedica za to je visoka popunjenost upisanosti djece, ali i neadekvatni uvjeti u nekim vrtićima (više o tome možete pročitati ovdje).

Predlažemo da se Državni pedagoški standard bezrezervno primijeni na sve riječke gradske vrtiće, uključujući i one koji su već tada imali dozvolu za rad kako bi se vidjelo pravo stanje upisanosti. U tom bi slučaju prijave projekata poput Gardelina i Rastočina dobile i veći udio financiranja u dugotrajno riješile kroničan problem nedostatka kapaciteta.

Apeliramo ujedno da se način sufinanciranja boravka djece u privatnim vrtićima vrati na model da roditelj plaća istu cijenu kao i roditelj djece upisane u gradski vrtić, a da grad subvencionira ostatak. Jedino tako bi se osigurao koliko toliko jednak pristup predškolskom obrazovanju.

U protivnom će floskula iz gradonačelnikovog odgovora “Kao što i sami znate, rani i predškolski odgoj i obrazovanje u velikom su fokusu naše gradske uprave”, ostati samo još jedna prazna riječ.

A sve vas, drage sugrađanke i sugrađani, pozivam da se uključite u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024. godine, a detalji su na ovoj poveznici.