Iva Rinčić logo

Prihvaćen Zaključak o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeke

Prihvaćen Zaključak o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeke obvezuje gradonačelnika Rijeke da do konca 2024. godine izradi ovaj važan dokument.

Podijelite ovu objavu:

Prihvaćena Startegija kulturnog razvitka Rijeke - Iva Rinčić

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke jednoglasno je prihvaćen prijedlog o izradi Strategije kulturnog razvitka Rijeke. Predlagatelj prijedloga zaključka o izradi dokumenta Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030. godine je Klub vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić.

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Rijeke, devet vijećnika bilo je za Strategiju, dok je 12 bilo suzdržanih.

Prihvaćanje naše Strategije obvezuje gradonačelnika Rijeke i nadležni gradski odjela da:

▸ do konca 2024. godine izrade Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030., u svrhu definiranja ciljeva i prioriteta kulturnog razvitka i kulturnih djelatnosti, kao i integracije nasljeđa EPK kao kvalitativnog pomaka,

▸ uvrsti u proračun za 2024. godinu trošak izrade Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030.

▸ pri svakom natječaju za Javne potreba u kulturi istaknu prioriteti ciklusa financiranja sukladno Strategiji.

Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke trebao bi biti pažljivo kreiran strateški plan, koji se sastoji od analize sadašnjeg stanja u sektoru kulture, usmjeren je na unaprjeđenje uvjeta rada i stvaranja u kulturi.

Taj bi dokument trebao biti usmjeren na održivi razvoj kulture, jačanje međunarodne, ali i sektorske i međusektorske suradnja s ciljem osiguranja većeg sudjelovanja građana u kulturi, a posebice mladih.