Iva Rinčić logo

Rijeka, ex prijestolnica kulture, ostaje grad bez kulturne strategije

Nakon EPK očekivali smo da će se naš grad brendirati kao prijestolnica kulture. No, Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Klub vijećnika Akcije mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić o izradi Strategije kulturnog razvitka.

Podijelite ovu objavu:

Rijeka, ex prijestolnica kulture, ostaje grad bez kulturne strategije - Iva Rinčić

Ne tako davno, 2020. godine, Rijeka je bila Europska prijestolnica kulture. A danas, samo tri godine kasnije, Rijeka je grad bez kulturne strategije.

Jesmo li takav fijasko očekivali? Nismo, naravno.

Očekivali smo da će se naš grad uistinu brendirati kao prijestolnica kulture, na tom valu ploviti dalje i nadograđivati svoj kulturni identitet. Nadali smo se nakon te 2020. svojevrsnom kulturnom boomu pa je ovakva situacija tim tragičnija.

Novac za javne potrebe u kulturi dijeli se bez prioriteta

Zanemaruje se gospodarski potencijal ulaganja u kulturu i u kreativne industrije. Rijeka, nekadašnja prijestolnica kulture, već 3 godine apstinira – od vlastitog kulturnog brenda. Negdje na putu izostala je vizija što napraviti s EPK nasljeđem i kako ga iskoristiti te što s mogućnostima za razvoj kulturnog turizma.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (JPK) o kojem smo raspravljali na sjednici 28. rujna 2023. kroz godine se sveo na copy-paste obrazac koji sredstva dijeli na način “shower” pristupa, svakome po malo, a resorni Odjel zanemaruje preporuke Odbora za kulturu koji je još u lipnju 2022. donio precizne zaključke o tome što treba promijeniti.

Novac za javne potrebe u kulturi i dalje se dijeli bez prioriteta, ciljeva i mjerenja učinaka. Zbog nepostojanja strateškog okvira i vizije što od kulture i kroz kulturu želimo, nejasni su ciljevi financiranja.

Program ne potiče inovacije i ne prati trendove, o čemu najbolje govori činjenica da je ovogodišnji program JPK potpuno preskočio videoigre, dok se istodobno gradi Energana – inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju?!

Kulturne strategije ne zanimaju 2/3 gradskih vijećnika

Stoga je naš Klub vijećnika (Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i ja) podnio amandman na Prijedlog programa JPK pa je tako sada Rijeka prvi grad u Hrvatskoj koji u svoje Javne potrebe u kulturi, uz ostale Audiovizualne djelatnosti, uključuje i videoigre, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima iz 2018. godine!

Program smo dodatno nastojali ojačati Prijedlogom zaključka o izradi Strategije kulturnog razvitka 2024.-2030. godine. No, prijedlog nije prošao na Gradskom vijeću Rijeke koje je održano 28. rujna 2023. godine. Naime, 9 vijećnika za i 13 suzdržanih. Prijedlog je pripremila Maša Magzan, a podnio ga je naš Klub.

Iako smo njime imali intenciju tek zadužiti gradonačelnika da pristupi izradi kulturne strategije grada i tako riječku kulturu pomaknuti iz svojevrsne stagnacije, 2/3 prisutnih vijećnika o ovome važnom pitanju odlučilo je biti suzdržano. Zanimljivost je da pojedina zakonska praksa u EU u tom slučaju znači blokadu odluke – suzdržanih može biti manje od trećine, sve više od toga znači veto na odluku.

Dakle, očito je da vladajući smatraju da je kultura u Rijeci toliko nevažna, da je o njenoj strategiji prihvatljivo biti – suzdržan.