Iva Rinčić logo

Trg snažnih žena nije pravi način za veću vidljivost žena

Ne sumnjam u dobre namjere Rijeka Gatewaya da dizalice nazove po zaslužnim ženama. No, da se baš dio operativne obale nazove trg snažnih žena?

Podijelite ovu objavu:

Trg snažnih žena nije pravi način za veću vidljivost žena - Iva Rinčić

Ovih dana slušamo dosta o pozivu građanima da sudjeluju u anketi imenovanja budućih Rijeka Gateway dizalica imenima zaslužnih Riječanki. Rijeka Gateway pojšanjava da: “želimo izabrati četiri žene po kojima ćemo imenovati naše dizalice, a prostor terminala trajno obilježiti kao Trg snažnih žena Grada Rijeke – mjesto koje je neodvojiv dio urbanog središta Rijeke i koje slavi vrijednosti našeg grada“.

Na prvu bismo rekli, zanimljiva inicijativa. Svakako možemo reći da žene u Rijeci trebaju veću vidljivost. No, pitam se, i nisam jedina, je li imenovanje dizalica pravi način? Iako ne sumnjam u dobru namjeru inicijatora, nisam sigurna da je baš to pravi put.

Naime, Gradsko vijeće usvojilo je naš amandman o pripremi i pokretanju nagrade za ženu godine. Ako se nešto i odradilo, nagrada nije realizirana te je propuštena prilika senzibilizirati javnost o doprinosu žena našem gradu.

Trgovi su mjesto susreta ljudi

No, vratimo se inicijativi Rijeka Gatewaya, koji, eto, pokušava promovirati zaslužne žene. Kada tome pridodamo inicijativu da se baš dio operativne obale nazove Trg snažnih žena, sve više liči na već viđene marketinške pokušaje.

Trgovi su nešto drugo, “oni su mjesto susreta” i kao što je rekao netko na društvenim mrežama, zar ćemo špediterima prepustiti planiranje prostora grada? Ne bi li inicijatorima ove ideje bilo korisnije razgovarati s građanima i transparentno predstaviti svoj budući rad? I sama sam kao vijećnica zamolila sastanak prije više od 2 mjeseca, no do sada se on nije dogodio…

Nakon što je u javni prostor ubačena ideja o Trgu snažnih žena, postavlja se pitanje ima li Rijeka arhitektonsko/prostorno plansku struku?

Već tri godine slušamo “Rijeka je najveće gradilište”, no niti jednom nismo čuli što čeka Riječanke i Riječane nakon gradnje koja jednom (valjda) mora završiti? I kakav će biti suživot s dva kontejnerska terminala u samom centru?

Trg snažnih žena ili trg bez ljudi

Na stranu izostanak vizije Rijeke aktualnog gradonačelnika, rekla bih da je prijedlog “novog trga” potez budućih upravitelja lučkog područja, koji bi trebao skrenuti pažnju s pitanja poput hoće li se na novom terminalu ponoviti problem buke s Brajdice?

Ne misle valjda da će buka građanima manje smetati, ako budemo imali trg snažnih žena?!

Autore ideje trga bez ljudi svakako upućujem na postojeće studije o značenju, smislu i ulozi trgova.

U Hrvatskoj enciklopediji stoji da je: “trg, slobodan gradski prostor, potpuno ili djelomično okružen građevinama“. Pojašnjava se da: “nastaje postupnim oblikovanjem, planskim preuređenjem neke urbane cjeline ili prema unaprijed projektiranim urbanističkim osnovama, te ima svoju arhitektonsko-estetsku, odn. urbanističku namjenu.”