Iva Rinčić logo

Uzurpiranje javnih parkirnih mjesta sve veći problem

Uzurpiranje javnih parkirnih mjesta predmetima je problem s kojim se često bave komunalni redari. Pozivaju se građani da prijave ovaj problem.

Podijelite ovu objavu:

Uzurpiranje javnih parkirnih mjesta sve veći problem - Iva Rinčić

Sigurno ste se i vi susreli s problemom parkiranja u Rijeci, jer – tko nije, zar ne? Poseban je problem uzurpiranje javnih parkirnih mjesta.

Stoga sam gradonačelniku postavila vijećničko pitanje – što Grad planira poduzeti s učestalim ograđivanjem javnih prometnica od strane građana za potrebe neovlaštenog rezerviranog parkirališta. Prije svega sam zadovoljna što i gradonačelnik uviđa nedostatak parkirnih mjesta u našem gradu i shvaća da to „izaziva negodovanje građana“.

No, problem parkiranja u Rijeci i dalje postoji, a parkirališnoj kaotičnoj situaciji može svjedočiti svaki građanin, ako pokuša parkirati u centru u vršnim satima, koji traju sve duže.

Uzurpiranje javnih parkirnih mjesta raznim predmetima

Vratimo se prvom čovjeku Grada i njegovom odgovoru:

„Odlukom o komunalnom redu propisano je da se pod površinom javne namjene smatra svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Nadalje, istom je odredbom propisano i da se predmeti, oprema i uređaji, ako su postavljeni, smatraju protupravno postavljenima, kao i da će komunalni redar rješenjem naložiti njihovo uklanjanje. Postavljanje raznih predmeta u svrhu rezerviranja parkirnog mjesta je pojava s kojom se komunalni redari redovito susreću na terenu te s tim u vezi poduzimaju raspoložive mjere, u smislu prekršajnog sankcioniranja počinitelja kojima se uredno nalaže uklanjanje postavljenih prepreka ili se to čini putem angažiranih službi, o trošku počinitelja. Kontrole se redovito provode ili po prijavi građana, jer, naravno, nije za očekivati da komunalni redari, istodobno mogu bili na području cijeloga grada. Stoga su, tom smislu, od velike pomoći informacije koju nadležnim službama upućuju građani”, kaže gradonačelnik u odgovoru.

Napominje da postoje situacije u kojima građani mogu ishoditi odobrenje za zauzeće javne površine, primjerice za dostavu drva, izvođenje radova i sl., kada se snalaze postavljanjem određenih prepreka ili predmeta.

Problematika nedostatka parkirnih mjesta

“Tako ostalim građanima žele dati do znanje da je ta površina privremeno rezervirana. Naravno, nisu isključene situacije zlouporabe, kada se, kako je prethodno već navedeno, poduzimaju prethodno opisane mjere. Vjerujem da su svi svjesni problema nedostatka parkirnih mjesta u odnosu na broj vozila u prometu, što, razumljivo, izaziva negodovanje građana, posebice ako je riječ o zlouporabi prava koje svima treba biti jednako dostupno. Zbog toga komunalni redari redovito kontroliraju sva gradska područja, u okviru raspoloživih mogućnosti, kako bi se i slične situacije prevenirale, a posebno vrijedne su informacije građana koji ukazuju na moguće nepravilnosti“, pojašnjava gradonačelnik.

Sud donesite sami, uzimajući u obzir odgovor riječkog gradonačelnika i stanje na terenu. A kad vidite nepravilnosti, slobodno dojavite gradskim službama, oni naše informacije smatraju „posebnom vrijednima“.

Ili, me kontaktirajte, proslijedit ću vaše informacije nadležnima.