Iva Rinčić logo

Vijećnički rad

Pratite moj rad u predstavničkim tijelima Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Grad Rijeka

Amandmani na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. i projekciju za 2024. i 2025. godinu

USVOJENO

50.000 €

Nedavno zatvoreni Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućuje 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava (ovisno o ispunjenju kriterija) za opravdane troškove ugradnje obnovljivih izvora.

S obzirom na rastuće cijene klasičnih energenata koji stvara pritisak na budžet građana, amandmanom se predlaže dodatno subvencioniranje na razini lokalne samouprave ugradnje obnovljivih izvora energije, koje bi trebalo rasteretiti građane. Nakon donošenja proračuna, nužno je predložiti opći akt kojim će se propisati kriteriji i postupak dodjele sredstava.

50.000 €

Polazište ovog amandmana je činjenica da je položaj žena na tržištu rada nepovoljni od muškaraca, da teže pronalaze prvi posao, zadržavaju posao, te duže ostaju dugotrajno nezaposlene, što umanjuje njihovu mogućnost zapošljavanja.

Osim ekonomske nejednakosti i financijske nesamostalnost, takva nepovoljna distribucija utječe i na druge osobne odluke žena (npr. majčinstvo). Amandmanom predlažemo subvenciju za svaku (samo)zaposlenu ženu do 40 godina u iznosu od 500 eura godišnje. Iznos je planiran na bazi novih 100 zaposlenih žena za Grad Rijeku. Očekuje se višestruki učinak mjere na podizanje razine zaposlenosti (s naglaskom na zapošljavanju žena), kao i drugi popratni efekti mjere.

Nakon donošenja Proračuna, nužno je predložiti opći akt kojim će se propisati kriteriji i postupak dodjele sredstava.

3.000 €

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke jednoglasno je usvojena REZOLUCIJA o proglašenju Grada Rijeke sigurnim mjestom za žene, kojom su vijećnici izrazili podršku sustavnim javnim politikama zaštite i unapređenja položaja žena u našoj lokalnoj samoupravi, s ciljem sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja i diskriminatornih praksi u javnom prostoru, ali i poticaja stvaranju zajednice jednakih mogućnosti i ravnopravnosti svih njenih članova.

Osim načelne poruke koju Rezolucija donosi, u raspravi su vijećnici istaknuli važnost da Rezolucija u što kraćem vremenu zaživi u praksi i konkretno doprinese oživotvorenju sigurnije i ravnopravnije zajednice. Na tragu navedenog, ovim se amandmanom, po uzoru na neke druge hrvatske i međunarodne primjere, predlaže uspostava nagrade Žena godine Grada Rijeke.

Cilj Nagrade kojom se promiče i nagrađuje izniman angažman i postignuća žena u promicanje ženskih prava, evidentan doprinos kvaliteti života u Rijeci (s naglaskom na žene), senzibilizacija zajednice za uvažavanje različitosti, te društveni angažman protiv svih oblika diskriminacije bila bi izravna potvrda gradske izvršne vlasti realizaciji Rezolucije. Cilj je Nagrade istaknuti i nagraditi žene čiji se rad odlikuje iznimnom vizijom, karizmom, snagom te odlučnosti i posvećenosti boljitku zajednice.

U prvom je fazi potrebno uspostaviti pravni okvir, imenovati stručno tijelo za izradu natječajne dokumentacije (pravilnik, kriteriji i slično), te izraditi akt kojim će se propisati kriteriji i postupak dodjele sredstava.

5.500 €

Svrha projekta Vox Populi je revitalizirati kamenu govornicu koja je punoljetna od postavljanja u centru grada.

No, u 18 godina nije uspjela zaživjeti svoj osnovni cilj, a to je aktivna participacija građana u lokalnoj zajednici. Kao mjesto okupljanja, dijeljenja, umrežavanja i suradnje, Vox Populi omogućava razmjenu kvalitetnih ideja i konstruktivnih rješenja za svakodnevne probleme građanki i građana i time otvara javni dijalog u interesu podizanja razine demokratske kulture i kvalitete života u Gradu Rijeci.

Oslanjajući se na nasljeđe EPK kroz osnaživanje kulture aktivnog sudjelovanja građana u razvoju zajednice te poticanje suradnje lokalne zajednice i lokalne uprave, riječki model potencijalno postaje predvodnik sličnih suradničkih inicijativa za razvoj zajednice i istinsku demokratizaciju i u drugim jedinicama lokalne samouprave.

Financiranje ovog projekta omogućava njegovu organizaciju, promociju i javnu vidljivost.

ODBIJENO

140.000 €

Svrha amandmana je novčana naknada roditeljima koji za pedagošku godinu 2023.-2024. nisu ostvarili upis u vrtićima Grada Rijeka, vrtićima drugih osnivača, odnosno u obrtima za čuvanje djece.

Iako još uvijek nije poznat konačan broj neupisane djece, neupitno je da će određeni broj djece ostati neupisan. Takva situacija mnoge je riječke obitelji (i) ove godine dovela u vrlo neizvjesnu situaciju, neki su roditelji (u pravilu majke) prisiljene dati otkaz, a pojedine obitelji razmišljaju o preseljenju. Zbog nedovoljno mjesta, roditelji su naime prisiljeni pronaći alternativne načine čuvanje djeteta što predstavlja značajan udar na kućni proračun.

Iako je jedino kvalitetno i dugoročno rješenje gradnja novih gradskih ustanova predškolskog odgoja, cilj je ovog amandmana olakšati roditeljima trošak čuvanja djece. Uvođenje mjere novčane naknade na neupisanu djecu podržale su i strukovne udruge.

Prema do sada poznatim informacijama (lipanj 2023.), neupisane je djece u Rijeci ove godine oko 300, no realno je očekivati smanjivanje te brojke. Iznos amandmana napravljen je na temelju prijedloga 200 eura mjesečno po djetetu, u razdoblju rujan – prosinac 2023.

150.000 €

Svrha amandmana je kroz subvencioniranje fiksnog dijela naknade za prijavu projekata motivirati poduzetnike na prijavu projekata i to rasterećenjem od troška konzultantskih usluga. Procjena je da se na području Grada Rijeke godišnje prijavi oko 50 projekata, ukupne vrijednosti 7.500.000,00 eura.

Prosječna cijena fiksnog iznosa konzultantskih usluga iznosi 2% vrijednosti, što dovodi do predloženog iznosa od 150.000,00 Zaključno, 2% gradskog ulaganja potiče 98% novog kapitala za investicije i razvoj.

Nakon donošenja proračuna, nužno je predložiti opći akt kojim će se propisati kriteriji i postupak dodjele sredstava.

30 000 €

Svrha ovog amandmana je poticanje izvozne orijentacije poduzetnika jer se snaga i vitalnost gradova i regija očituje upravo u snazi izvoza. S obzirom da tvrtke koje izvoze najviše zapošljavaju, najviše ulažu u kadrove, istraživanje i razvoj, imaju najveće plaće i plaćaju najveći porez na dohodak i dobit, ključno je poticati rast izvoza jer omogućava stabilnije poslovanje i dugoročno održiv gospodarski rast.

Predloženi iznos je planiran kao simbolično priznanje i poticaj najuspješnijim izvoznicima, a iznos se temelji na 2 dobitnika preko 20 milijuna eura (nagrada 5.000,00 eura), pet dobitnika preko 10 milijuna eura (nagrada 3.000,00 eura), te pet dobitnika preko 5 milijuna eura (nagrada 1.000,00 eura).

300 000 €

Svrha amandmana je kroz subvencioniranje fiksnog dijela naknade za prijavu projekata motivirati poduzetnike na prijavu projekata i to rasterećenjem od troška konzultantskih usluga. Procjena je da je na području Grada Rijeke godišnje prijavi oko 100 projekata, ukupne vrijednosti 15.000.000 eura. Prosječna cijena fiksnog iznosa konzultantskih usluga iznosi 2% vrijednosti, što dovodi do predloženog iznosa od 300.000. Zaključno, 2% gradskog ulaganja potiče se 98% novog kapitala za investicije i razvoj.

50 000 €

Trenutno Zračna luka Rijeka ostvaruje otprilike 200 000 putnika godišnje. Zračna luka je kod izgradnje značila prednost u razvoju neke regije, a danas je nužnost. Ovim amandmanom predlažemo financiranje izrade dokumenta – Marketinški plan kojim se bi ostvario konkretni komparativni pokazatelj: promet od milijun putnika godišnje preko Zračne luke Rijeka. To je broj putnika kojeg na godišnjoj razini ostvaruju zračne luke u manjim gradovima (Pula, Zadar). Marketinški plan bi ujedno trebao definirati faze i etape njegove provedbe, izvore financiranja, rokove i dionike odgovorne za provedbu pojedinih elementa plana aktivnosti.

70.000,00 eura

Podnositeljice Rinčić i Magzan

Primorsko-goranska županija

Amandmani na Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.
Projekcije za 2024. i 2025. godinu

USVOJENO

125 000 €

Polazište ovog amandmana je činjenica da je položaj žena na tržištu rada nepovoljni od muškaraca, da teže pronalaze prvi posao, zadržavaju posao, te duže ostaju dugotrajno nezaposlene, što umanjuje njihovu mogućnost zapošljavanja. Osim ekonomske nejednakosti i financijske nesamostalnosti, takva nepovoljna distribucija utječe i na druge osobne odluke (npr. majčinstvo). Amandmanom predlažemo subvenciju za svaku (samo)zaposlenu ženu do 40 godina u iznosu od 500 eura godišnje (odnosno 1.000 eura na području JLS-a u Gorskom kotaru). Iznos je planiran na bazi novih 200 (stalno) zaposlenih žena (od čega 50 u Gorskom kotaru i 150 u ostatku Županije). Očekuje se višestruki učinak mjere (opće podizanje razine zaposlenosti (s naglaskom na zapošljavanju žena), kao i drugi popratni efekti mjere.

6 000 €

Podnositelji Rinčić i Popović

Uključivanje u neformalne edukacije kao oblik cjeloživotnog učenja bitan je čimbenik aktivnog starenja koji promovira WHO. Nove generacije starijih osoba imaju više razine obrazovanja u odnosu na ranije generacije i različite potrebe koje mogu pridonijeti kvaliteti njihova života. Sudjelovanje u neformalnim oblicima doprinosi psihološkoj dobrobiti, jačanju kognitivnih rezervi i društvenom umrežavanju te dugoročno doprinosi o očuvanju tjelesnog zdravlja. Program Sveučilišta za treću dob (S3D) je oblik neformalne edukacije namijenjene osobama iznad 55. godina života. Osnovni ciljevi Sveučilišta za 3. dob su promoviranje cjeloživotnog učenja i prilika za usvajanje novih spoznaja iz različitih znanstvenih područja te povezivanje znanstvenih spoznaja s praktičnim životnim iskustvima. Sveučilište u Rijeci provodi program S3D od 2009. godine uz potporu Grada Rijeke i prvih godina i Grada Opatija. Polaznici programa su iz Rijeke i okolnih gradova i općina PGŽ.
Predavači na programu su nastavnici i suradnici Sveučilišta, umirovljeni nastavnici Sveučilišta te vanjski stručnjaci/suradnici Sveučilišta. Program se izvodi u prostorima Sveučilišta, uglavnom na Kampusu kroz cikluse predavanja ili radionica i pojedinačna predavanja na različite teme. Potreba za sustavnim oblikom neformalne edukacije se povećava i sve je više zainteresiranih polaznika te Sveučilište prepoznaje važnost širenja ponude izvan Sveučilišnog okruženja i organiziranja edukacije u različitim mjestima PGŽ (pr. Krk, Cres, Rab, Delnice, Crikvenica, Lovran, Matulji, Kastav; Čavle i dr.). Ponuda tema se usklađuje s potrebama polaznika i specifičnostima lokalne zajednice, pa se uz uobičajene teme iz područja stručnosti sveučilišnih nastavnika iz područja zdravstva, psihologije, informatike, umjetnosti, prava i tehničkih znanosti, nude i teme iz turizma, ekonomije ili uzgoja različitih poljoprivrednih kultura. Za potrebe planiranja, koordinacije i izvedbe novog oblika rada nužna je veća financijska potpora.
Financijskim sredstvima osiguranim za provedbu Programa S3D predviđeni su honorari izvoditeljima ciklusa predavanja, dio nadoknade za administrativno praćenje i koordinaciju programa, troškovi prijevoza za lokacije izvan Rijeke, organizaciju predavanja, troškove promotivnog materijala te organizacije izložbi polaznika umjetničkih radionica.
Ulaganjem u ovaj oblik aktivnosti višestruko je učinkovito jačanjem onog dijela starije populacije koje ima potencijala da naučeno primjenjuje za svoj osobni rast i razvoj što se pozitivno odražava i na tjelesno zdravlje umanjujući tako troškove drugih sustava. Usvajanjem novih znanja i vještina polaznici S3D mogu doprinijeti i aktivnim uključivanjem u različite oblike djelatnosti od značaja u lokalnoj zajednici.

25 000 €

Podnositelji Rinčić i Popović

Projekt jaslica jedan je od niza demografskih mjera koje Grad Vrbovsko provodi kako bi se dugoročno zadržale mlade obitelji te se potaknulo doseljavanje u Vrbovsko obitelji iz nekih drugih krajeva. Izgradnjom dječjih jaslica „izgubljen“ je dio dječjeg igrališta te je trenutno u tijeku izgradnja dječjeg igrališta na tisuću kvadrata neposredno uz prostor vrtića, jaslica, osnovne škole i sportske dvorane. Ugovoreni iznos za prvu fazu radova uređenja dječjeg igrališta iznosi 65.454,75 EUR s PDV-om, (493.168,75 kn s PDV-om) za koju su dodijeljena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 35.835,16 EUR (270.000,00 kn) i Primorsko – goranske županije u iznosu od 13.272,28 EUR (100.000,00 kn) te je izvođač radova za prvu fazu Parkovi plus d.o.o. Rijeka. S obzirom da provodimo drugu fazu radova uređenja okoliša dječjeg igrališta te je ista ugovorena na iznos od 86.850,63 EUR s PDV-om za koju je izvođač radova Tome d.o.o. Omišalj, a za koju su dodijeljena sredstva od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 60.388,88 EUR (455.000,00 kn) potrebna je i nova ograda na postojećem rukometnom igralištu koje se nalazi neposredno uz Sportsku dvoranu Vrbovsko koja je u sklopu osnovne škole te ona prema informativnoj ponudi iznosi 29.781,88 EUR-a.
Smatramo da će Primorsko – goranska županija prepoznati važnost uređenja kompletnog okoliša u sklopu kompleksa dječjeg vrtića i jaslica, koje se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, sportske dvorane i rukometnog igrališta, a isti su u vlasništvu PGŽ-a, te osigurati traženu alokaciju sredstava kako bi se zaokružio cjelokupni pothvat.

300 000 €

Podnositelji Rinčić i Popović

Svrha amandmana je kroz subvencioniranje fiksnog dijela naknade za prijavu projekata motivirati poduzetnike na prijavu projekata i to rasterećenjem od troška konzultantskih usluga. Procjena je da se na području PGŽ-a godišnje prijavi oko 100 projekata, ukupne vrijednosti 15.000.000,00 eura. Prosječna cijena fiksnog iznosa konzultantskih usluga iznosi 2% vrijednosti, što dovodi do predloženog iznosa od 300.000,00, čime se kroz minimalna županijska ulaganja potiče 98% novog kapitala za investicije i razvoj. Nakon donošenja proračuna, nužno je predložiti opći akt kojim će se propisati kriteriji i postupak dodjele sredstava.

ODBIJENO

140 000 €

Svrha ovog amandmana je osiguravanje sredstava za sufinanciranje troškova pripreme za maturu učenika – maturanata i to za učenike koji planiraju upisati studij deficitarnih zanimanja (sukladno popisu HZZ-a za područje PGŽ-a), odnosno studij iz područja STEM-a. Trenutna je situacija takva da škole roditeljima sugeriraju da za uspjeh na maturi uzmu dodatnu edukaciju; dapače završne ocijene učenika srednjih škola iz PGŽ-a nisu u korelaciji s rezultataim na maturi (ocijene su više od uspjeha na maturi). Sredstva ovog amandmana su namijenjana pokriću financijskog tereta za roditelje 400 maturanata. Amandmanom se predviđa dodjela vaučera u iznosu od 350 eura po maturantu.

34 000 €

Svrha ovog amandmana je prepoznati važnost i poticati izvoznu djelatnost poduzetnika u Županiji, s obzirom da je naša županija ispod prosjeka RH po stanovniku. Snaga i vitalnost regije očituje se upravo u snazi izvoza, tvrtke koje izvoze najviše zapošljavaju, najviše ulažu u kadrove, istraživanje i razvoj, imaju najveće plaće i plaćaju najveći porez na dobit. Takvih je firmi u RH oko 15% , a u našoj Županiji taj je postotak značajno manji. Oni kojima izvoz najviše raste su pravi pokretači rasta, razvoja i blagostanja u našoj županiji, ali i oni koji najviše doprinose rastu proračuna naše županije i zato im treba odati priznanje i nagraditi ih kao pozitivan primjer drugima. Iznos je planiran na bazi 2 dobitnika preko 2 miliona eura izvoza (nagrada 2.000 eura), 2 preko 10 miliona (nagrada 5.000 eura) i dba preko 10 milona (nagrada 10.000).

50 000 €

Svrha ovog amandmana je da PGŽ pokrene prikupljanje i obradu pravovremenih i relevantnih podataka na osnovi kojih će moći donositi utemeljene odluke i poduzimati odgovarajuće akcije za podizanje lokalne konkurentnosti.

Lokalna konkurentnost je trajna sposobnost neke regije da privlači i zadržava stanovništvo, te razvija tvrtke omogućujući im kvalitetne uvjete rada i življenja. Konkurentnost PGŽ-a konstantno opada; posebno se ističe nisko ocijenjena kategorija poslovno okruženje (značajno lošija od poslovnog sektora), dok faktori konkurentnosti poslovna infrastruktura i percepcija obrazovanja zaostaju čak i u odnosu na prosjek RH. Slaba lokalna konkurentnost utječe na usporeni rast BDP-a (najsporije smo rastuća Jadranska županija), kao i na gubitak stanovnika.

Ovim će amandmanom izdvojiti sredstva za trošak vođenja Barometra konkuretnosti PGŽ-a s ciljem zaustavljanja opisanih trendova, unapređenja lokalne konkuretnosti PGŽ-a, te poticaja razvoju, kao kvalitetnijem življenju u županiji.

130 000 €

Nedavno zatvoreni Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućuje 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava (ovisno o ispunjenju kriterija) za opravdane troškove ugradnje obnovljivih izvora. S obzirom na rastuće cijene klasičnih energenata koji stvara pritisak na budget građana, amandmanom se predlaže dodatno regionalno subvencioniranje ugradnje obnovljivih izvora energije, te dodatno rasterećenje građana. Ujedno se želi potaknuti i JLS-e na promišljanje i razaradu modela sufinanciranja s njihove razine.

50 000 €

Prilikom izrade proračuna PGŽ-a za 2022. predložena je izrada Strategije razvoja Zračne luke Rijeka, no spomenuto nije usvojeno s obrazloženjem da takav dokument postoji. Trenutno Zračna luka ostvaruje otprilike 200 000 putnika godišnje. Zračna luka je kod izgradnje značila prednost u razvoju neke regije, danas je nužnost. Ovim amandmanom predlažemo financiranje izrade dokumenta – Marketinški plan ostvarenja konkretnog komparativnog pokazatelja: promet od milijun putnika godišnje preko Zračne luke Rijeka. To je broj putnika kojeg na godišnjoj razini ostvaruju druge zračne luke u manjim gradovima (Pula, Zadar). Marketinški plan bi ujedno trebao definirati faze i etape njegove provedbe, izvore financiranje, rokove i dionike odgovorne za provedbu pojedinih elementa plana.

150 000 €

Bit će financiran kroz Fond za Gorski kotar

Vijećnička pitanja

Sa 140 stambenih jedinica za 300 osoba i skromnim ulaganjima, možemo utvrditi da nužni smještaj u Rijeci traži poboljšanja.
Upravljanje je jedna od najvećih boljki našeg gradonačelnika i gradske uprave. Stoga podatak da Grad upravlja s 1.495 stanova traži nadzor.
Zbog svoje povijesne i spomeničke vrijednosti perilo u Benčiću ostaje otvoreno, kao prikaz djelića života Riječana prije više od 100 godina.

Kandidatkinje/kandidati nezavisne liste na izborima za Županijsku skupštinu PGŽ-a svibnju 2021.

● IVA RINČIĆ (nezavisna vijećnica u Gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji)
● DAVOR ŠTIMAC (nezavisni vijećnik u Gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji)
● BORIS POPOVIĆ (nezavisni vijećnik u Primorsko goranskoj županiji)
● IGOR VLAJNIĆ
● PERO LUČIN
● KATARINA MIHELČIĆ (gradonačelnica Grada Delnica)
● DUBRAVKO DEVČIĆ (vijećnik Grada Malog Lošinja)
● DUNJA SIUC VALKOVIĆ
● ADRIANO POŽARIĆ
● MILVANA ARKO-PIJEVAC
● DRAŽEN VRANIĆ (načelnik Općine Kostrene)
● LOREDANA MARAS
● ŽELJKO GRBAC
● MILORAD STANIĆ
● VANDA RADETIĆ-TOMIĆ (vijećnica Općina Jelenje)
● DANIEL STRČIĆ (načelnik Općine Punat)
● NATAŠA lVANČIĆ JOKIĆ (vijećnica Općine Kostrena)
● SREĆKO ŠOBOT (vijećnik Općine Lovran)
● DUNJA STARČEVIĆ-PAVEŠIĆ
● DANIJEL BERTOVIĆ (vijećnik Općine Skrad)
● ANI PIJEVAC
● MARKO STEPIĆ
● DRAGAN BLAŽEVIĆ
● JADRANKA KATARINČIĆ
● DAVID JERGIĆ
● ANAMARIJA ŽGOMBIĆ BLAŽETIĆ
● KETY KREŠIĆ
● MANJA PENAVIĆ DIKA
● NERA ŠTIMAC
● TAMARA ŠKRTIĆ
● DUBRAVKA PRPIĆ
● MLADEN SINOŽIĆ
● SANJIN NAGLIĆ
● KATARINA ŠEGOTA
● NATALIJA JAKOVAC (vijećnica Općina Mrkopalj)
● LEONA POPOVIĆ
● MARKO HRSTIĆ
● SONJA POLONIJO (vijećnica Grad Crikvenica)
● AMIR MUZUR
● VEDRAN JAKOMINIĆ
● VJERAN PIRŠIĆ